3480 Fredensborg

Danmarks første hovedlandevej gik fra København til Fredensborg. Den blev færdig i 1760-erne og var en del af et hovedlandevejsnet, som blev etableret under ledelse af tre franske ingeniører, som var indkaldt til opgaven. Indtil da var vejene for en stor del jordveje. Først i slutningen af 1800-tallet begyndte man at anlægge asfaltveje i USA og 1930-erne begyndte man at anlægge asfaltveje i Danmark.


Anlægget af chaussesten med rundkørsel er fra 1992 og blev etableret i anledning af Dronning Margrethes og Prins Henriks sølvbryllup, hvor den sidste del af den oprindeligt planlagte belægning fra 1700-tallet blev færdiggjort. Sten og beplantning af træer er  så vidt muligt tro mod de daværende vejanlæg, men tilrettet nutidens trafikforhold.


Ole Rømer (1643 - 1710) forestod i slutningen af 1600-tallet opmåling af de store veje i Danmark. Først i 1763 begyndte en mere detaljeret opmåling og kortlægning, som skulle vare i 60 år. Det var en langsommelig proces, da landmålerne skulle rundt til fods. De havde krav på at blive indlogeret hos de private - især bønder - de kom til på deres vej, så de var ikke altid lige populære.


En af de opgaver, Ole Rømer fik, var at indføre et fælles system for mål og vægt. En sjællandsk alen var for eksempel 63cm mens og jysk var 57cm. Læs mer på Ingeniørens hjemmeside.


Læs mere om Ole Rømers arbejde på vejhistorie.dk.

Se Ole Rømers kort fra 1697 over hovedvejsnettet på Det Kongelige Bibliotek.


Der er mere læsestof om både denne rundkørsel og danmarks veje hos Dansk Vejhistorisk Selskab.

Se for eksempel her og her.