Færdselsregler

Vigeregler

Den første lov om bilkørsel kom i 1903 og den første færdselslov i 1927. Her blev højre vigepligt indført ved lov og gjaldt alle trafikanter overalt, også i rundkørsler. Denne vigepligt blev fastholdt i mange år og betød at trafikken i rundkørslerne blev fuldkommen fastlåst, når der var tæt trafik.


Reglen om højre vigepligt er beskrevet i I Kørelærerforeningen for Sydøstjysk Kreds' Vejledning i Automobilkørsel fra 1946.


I dag er det noget lettere at gebærde sig i en rundkørsel. Hvis man overholder den ubetingede vigepligt,  ikke at forveksle med fuldt stop, burde trafikken glide nogenlunde gnidningsfrit i rundkørslen. Dog oplever jeg, at nogle medtrafikanter blinker af mig, når jeg følger reglerne for passage af en rundkørsel med flere vognbaner.

Vejdirektoratet har lavet en lille oplysningsfilm om færdsel i en tosporet rundkørsel.