5230 Odense

Sejerskovvej i Odense var indtil 1962 endestation for troleybusserne og før det, endestation for sporvognene. Huset ved endestationen for troleybusserne på Sejerskovvej er bevaret og der er sikkert mange, der kan mindes en tur i Hunderupskoven med familien, eller en tur i Den Fynske Landsby, hvor man skulle gå de sidste par hundrede meter for at komme ind.

 

Den fynske Landsby blev åbnet den 10. april 1946 under overværelse af Christian X.

https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Fynske_Landsby

 

Trolleybusser er blev brugt i flere af landets styrre byer.

Læs her: https://da.wikipedia.org/wiki/Trolleybus