5700 Egense

Der kan ikke herske megen tvivl om at Højensvej i mange år har krydset Lehnskovvej og Juulgårdsvej, hvor denne gravhøj med navnet Korshøj ligger. På et tidspunkt er stedet så blevet klassificeret som rundkørsel.

Uden at kende historien, gætter jeg på at de omliggende marker har været opdelt på denne måde i mange år.

På Manzas kort fra 1853, er det tydeligt, at vejkrydset er tegnet ind samme sted, også selvom gravhøjen ikke er markeret på kortet. Tak til Birgit Damgaard for tippet.

På dette kort fra 1853 har jeg markeret hvor rundkørslen ligger i dag. Kortet er et udsnit af et kort hentet fra Geodatastyrelsens database. Her kan du finde mange spændende, historiske kort. Hvis du vil se hele kortet, kan du se det på Geodatastryelsens hjemmeside.

Stenen på højens østlige side markerer at højen er fredet. Højen er aldrig blevet udgravet, men dateres 1100 f.Kr. - 50 e.Kr. Læs mere om højen på kulturarv.dk.