3480 Fredensborg

Endnu et eksempel på, at nogle ting gør sig bedst på afstand. Etablering de seneste 30-40 år af de mange rundkørsler er sket for at afhjælpe den øgede trafik og for at øge trafiksikkerheden. Det er hovedsaglig bilisterne, som har haft gavn at dette. Cyklisterne er i mange tilfælde blevet mere udsatte og det forsøger man at afhjælpe med tunnelsystemer med cykelstier  under vejene.


Som ved mange andre rundkørsler, kan denne ved Fredensborg være utryg at køre i som cyklist, især hvis man skal passere en vej og videre rundt. Cyklister skal ved hajtænderne holde tilbage for den øvrige trafik, der kommer rundt, men når de først er inde, er det højresvingende bilister, der skal holde tilbage for cyklisterne. Jeg ved ikke, hvad færdselsreglerne siger, men som cyklist er det en god idé at vise til venstre, hvis man skal videre rundt.