212 - 8766 Nørre Snede

Nr. 212/212a

8766 Nørre Snede, Brandevej/ 212a Silkeborgvej

Rundkørslerne i Nørre Snede er blot to eksempler mere på at konstruktionen tager hensyn til lange transporter, der kan krydse anlægget  uden større problemer.

Der er Copyright på stort set al materiale på denne hjemmeside. Kontakt mig, hvis du vil bruge materiale herfra.

Den største oversigt over danske rundkørsler ved Klavs Lind