5670 Broby

Anlægget med granitroen i Nr.Broby er udført i 2004 af anlægsgartner Karsten Skovgård Larsen og blev givet af den daværende Broby Kommune.