152 - 7000 Fredericia

Nr. 152

7000 Fredericia, Skærbækvej, Skærbæk Ringvej

Et læs asfalt og et par spande maling, så er den klaret.

Var der er bil med et par unge mennesker, der skød genvej inden om midterpartiet mens jeg fotograferede?

Ja, da!

Der er Copyright på stort set al materiale på denne hjemmeside. Kontakt mig, hvis du vil bruge materiale herfra.

Den største oversigt over danske rundkørsler ved Klavs Lind