5592 Ejby Fyn

Denne rundkørsel som mange andre, danske rundkørsler. Men jeg synes det er et stemningsfyldt billede og man kan lige ane milestenen, der står ved vejen ude til venstre i billedet.

På højre hånd når man kommer ad Store Landevej fra Odense, står der i dag lige før rundkørslen en milesten i granit.


I 1691 gav Chr. 5. videnskabsmanden Ole Rømer opgaven at forestå arbejdet med opstilling af milesten i Danmark. På det tidspunkt kunne længden af en mil variere fra sogn til sogn. Ole Rømer fastsatte en standard, hvor en mil er 12.000 alen, dvs. 7.538 meter.


I 1793 vedtoges en vejlov ”Forordning om Vej-Væsenet i Danmark af 13. december 1793” og fra 1794 til 1820 blev hovedvejen Nyborg-Odense-Middelfart anlagt. Milestenen ved Bubbelvej blev dog først opsat under Chr. 8. Stenen viser 8 Mil fra Nyborg og Kong Christian den 8.s monogram. Stenens afstand på 60304 meter fra Nyborg passer med Ole Rømers mil.


Interesserede kan finde fotos og oplysninger om milestenene langs de danske veje på: http://www.vejhistorie.dk