5700 Svendborg

Bøjen er en anduvningsbøje, kendetegnet ved at være rød/hvid på tønden. Anduvningsbøjen sættes ved indgangen til en (smal) indsejlingsrende eller et løb for at markere, hvor skibe skal placere sig for at komme ind i renden. De står ofte ved indsejlingsrender ind mod havne. Bøjen skal helst holdes om bagbord i render og løb, da man så vil følge sejlretningen i styrbord side. Man kan måske tolke den i rundkøslen som vejviser for den, der vil anduve Thurø. Bøjen viser "renden", som er Hestehavevej, der fører ned til dæmning over til Thurø.


Det særlige for farvandet her ved Svendborg Sund er, at  farvandet er "åbent" i begge ender, så man er nødt til at ændre afmærkningen et eller andet sted,. Når man kommer vestfra og er for indadgående, vil man jo på et tidspunkt blive for udadgående. Det sker ud for Frederiksø, som er en delvis kunstig ø, der ligger i Svendborg Havn. Der er kun fire andre steder i de danske farvande, at man ændrer afmærkningen for indad- og udadgående og det er ved Limfjorden, Vadehavet syd for Esbjerg, Als Sund samt Ulvsund. Hvis du vil vide mere, kan du se respektforvand.dk

Når man er ved rundkørslen og har god tid, kan man stoppe op og gå en tur i sansehaven, der ligger imellem Linkenkærsvej og Skårupøre Strandvej.