4400 Kalundborg

Anlægget ved Sydhavnsvej i Kalundborg er et af kunstneren Erik Heides mange fingeraftryk i landskabet. Erik Heide beskriver i forordet til Vejdirektoratets publikation "Smukke Veje" fra 2007 på side 6, hvordan hans interesse for veje er opstået.

 

Han skriver blandt andet: "Veje er i princippet smukke. De fører fra et sted til et andet, fra menneske til menneske. De binder folk og kulturer sammen eller det modsatte.

Ved anlægget af rundkørslen ved Sydhavnsvej var der en særlig udfordring, fordi tidligere industri i området havde forurenet jorden. Der var intet i vejen for at anlægge rundkørslen, men der kunne ikke gives tilladelse til en flytning af jorden. Løsningen blev den nordvendte jordvold, hvor den forurenede jord kunne indkaples og skjules. Derfor blev den flotte stenmur, der vender ud mod rundkørslen, en del af hele anlægget.

Ligesom rundkørslen på Holbækvej og Nørre Allé har et historisk islæt, peger beplantningen af asketræer langt tilbage i historien, nemlig den nordiske mytologi. Navnet Ask (trae.dk) er mere end 2000 år gammelt og Ask og Embla (da.wikipedia)  var ifølge den  nordiske mytologi de første mennesker på jorden.

Ask er en hård og stærk træart, som har været brugt til buer og redskaber og stadig bruges til for eksempel skafter på værktøj.