3700 Rønne

Rønne, Bornholm. Al belægning i og rundt om rundkørslen er lagt i chaussesten. Bornholmsk granit forhåbentligt, også de hvide sten, som fodgængerfelterne er lagt med? Denne belægning er et fint eksempel på den traditionelle vejbelægning, som den franske ingeniør og overvejinspektør Jean Mannillod bragte med sig fra Frankrig, da han i 1763 blev ansat til at sætte arbejdet i gang med at etablere et dansk hovedvejsnet.

Rønne, Bornholm. Man skal nærmest ned i knæ for at se forhøjningen i midten, men det er måske lige nok forhøjning til at rive skørterne af en sænket Bimmer, der kunne finde på at tage turen lige over ?